ผลงาน


TRS 1255

Application สำหรับดูข่าวสารจราจร และข่าวประชาสัมพันธ์จากทางสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM 99.5 โดยอ้างอิงจากตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถโพสท์ข่าวสาร หรือรายงานสภาพจราจรด้วยสื่อมัลติมีเดีย(รูปภาพ,วีดิโอ) ได้ด้วย


Location Information Service (LIS)

Location Information Service (LIS) ระบบส่งพิกัดของลูกค้ามายังระบบ Contact center สำหรับเพื่อลดเวลาในการสอบถามตำแหน่งปัจจุบันของลูกค้า และเพิ่มความแม่นยำในการเข้าถึงตัวลูกค้า (ในกรณีที่ต้องมีการออกไปให้บริการลูกค้านอกสถานที่ เช่น ให้การช่วยเหลือ หรือ ส่งของ)


TTRS Message

Application สำหรับคนหูหนวกเพื่อใช้ติดต่อเจ้าหน้าที่ล่ามของศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย(Thai Telecommunication Relay Service : TTRS) และรับข่าวสารจากทาง TTRS โดยผู้ใช้งานสามารถติดต่อผ่านข้อความ, รูปภาพ, วีดิโอ หรือ Live Chat นอกจากนี้ยังสามารถสแกน QR Code เอกสารเพื่อดูวีดิโอภาษามือประกอบเอกสารนั้น ๆ ได้


iQM

iQM (Intelligent Quality Management) ระบบแสดงข้อมูลสถิติ และสร้างรายงานสรุปการให้บริการสำหรับหัวหน้างาน


iDM

iDM (Intelligent Dialog Management)ระบบบริหารและจัดการบทสนทนาตอบรับอัตโนมัติ โดยอ้างอิงจากการกดหมายเลขของผู้ใช้ (Dial Plan)


iCRM

iCRM (Intelligent Customer Relation Management) ระบบบริหารและจัดการข้อมูลสมาชิก หรือผู้ใช้งานระบบ Contact Center


Smart IVR

เชื่อมต่อเมนูต่างๆ ของระบบตอบรับอัตโนมัติกับ Mobile Application เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อกับลูกค้า


SMS Forwarder

SMS Forwarder Application สำหรับรับและส่งต่อ SMS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนในการใช้งาน SMS Gateway

ลูกค้าที่ไว้วางใจเรา


ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS)

สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM 99.5 MHz

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง / สำนักงานใหญ่

131 อาคารนวัตกรรม1 ชั้น2

ห้องINC 1-226 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

Email

contact@spinsoft.co.th

เบอร์โทรศัพท์

+66-2107-1631